montserrat0013
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Du representats els ulls d’Horus o (udjat) i una inscripció jeroglífica de lloança al difunt.
 • Es tracta d’un dels pocs ejemplars conservats a Europa i el mes antic a Catalunya.
nom
sarcòfag
mides
rectangular 50 x 190 x 38 cm. (III) (1,82 x 39 x 53 cm) segons (#) (1,84 x 38,5 x 50)
material
fusta de Cedre estucada i policromada, confeccionat amb diversos trossos, units pet mitjà de clavilles cilindríques de fusta.
procedencia
comprat al museu del Caire l’any 1923.  Procedeix d’Assiut
època/dinastia
Regne Mitjà  (2133-1786 a C.)      (I) (2040-1782)   (II) (dinastia XII 2500 a C.)   (III) (dinastia IX 2160-2040 a C.)
referencies
 • Número 620.201, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
comentaris
 • Els textes amb jeroglifics força elavorats fan referencia repetidament a”una devota”
 • Nom de la propietaria  Nebet-Itef.,  segons Jorge Roberto Ogdón, sería Nebit-Iker.
bibliografia i paral·lelismes
 • (I) segons Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.
 • (II) segons mecanografiat del pare Ubach, amb data de 7/10/1924 “Catàlec dels objectes exposats en el Musaeum Biblicum del Monastir de Montserrat”número 83.
 • Guia del Museus, nº4 collecció “Festes Jubilars”Montserrat 1931, secció VII pag.6 a 11.
 • Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*.
 • (III) segons Els sarcófags egipcis dels museus de Catalunya i Balears. Marta Saura SCE, Nilus número 10, Barcelona 2001, pag 15-16.
 • Ogdon Jorge Roberto, Una nota sobre la propietaria del ataud egipcio del Museo del Oriente Bíblico de Montserrat, In Memorian Lorenzo Baqués Estapé, Boletín de la Asociación Española de orientalistas, año XXIV, Madrid 1988.
 • (#) La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador. Museu de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1998.
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi. La secció d’Egipte del Museu de Montserrat. Primeres jornades d’història antiga. Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997. Cuadernos de Egiptología Mizar, núm. 3, Librería Mizar-Barcelona 1998.
 • Paral·lelisme amb sarcofag del Liverpool Museum, número inventari 13.10.11.26. veure The Global Egyptian Museum
 • Dalmau i Ribalta, Bernabe, fotografies : Orozco i arxiu Everest, El Monasterio de Montserrat, Colección Iberica, Editorial Everest, 1986
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 07/12/2005