montserrat0042
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Estatueta funerària amb l’imatge momiforme del difunt, que devia respondre per ell als camps elisis i substituir-lo en els treballs agrícoles, es suposa que deurien de haver un per cada dia de l’any.
nom
xabti
mides
122 x 42 mm
material
Faiença (argila sorrenca) pintada blau cel
procedencia
Tebes Oest
època/dinastia
Tercer període intermediari -XXI
referencies
 • Número 610.102, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
 • Peça número 46 a 50, de l’escrit mecanografiat per el pare Ubach en “Catàlec dels objectes exposats en el Musaeum Biblicum del Monestir de Montserrat” del 7 d’octubre de 1924.
comentaris
 • Porta el nom asetemkhebit  vol dir Isis está en Chemmis (aiguamolls o illa flotant de Chemmis) prop de Buto al delta del Nil, on Isis es va amagar per a parir el seu fill Horus
 • ISIS EM JEB -senyora de la casa- ( ISETEMKHEB )
 • Segons bibliografia de Lilianne Aubert. Les Statuettes Funéraires de la deuxiéme cachette a Deir el -Bahari. Paris 1974, indica paral.lelismes.
 • Un personatge del mateix nom i texte, el trobem al papir 9903 del British museum (Llibre d’Amon)
bibliografia
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador , Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
 • Figueras i Palá Pau,  (Antoni M.Figueres), Estatuillas egipcias de personas, Catálogo del MOBM, I, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas, año V, Madrid 1969, pag. 155-173
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Padró i Parcerisa, Josep. Historia de l’Egipte faraónic. Alianza Editorial.Madrid. 1996
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
 • URIACH TORELLÓ, J.(2020) Aquí estamos! Estatuillas funerarias egipcias de algunas colecciones de Barcelona. Userkaf Patrimonial. Barcelona
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Texte escanejat de, Figueras i Palá Pau,  (Antoni M.Figueres), Estatuillas egipcias de personas, Catálogo del MOBM, I, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas, año V, Madrid 1969
 modificat 02/07/2020