víctorbalaguer0111
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
 • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
 • Peces desaparegudes
nom
6 Amulets de bes
mides
12, 25, 18, 12, 18 i 25 mm
material
Argila i pasta vidrada
procedencia
època/dinastia
Període Ptolemaic
referencies
 • Número d’inventari BMVB: segons A.Arribas Palau correspondrien als números 2351, 2301, 2320, 2337, 2330 i 2317
 • Número catalogació E.Toda 29 al 30
 • Donació Eduard Toda 1886.
 • Número de cataleg: segons pág.52 l’apèndix, son desaparegudes.
comentaris

Deu nan d’origen africà. Despullat i amb les cames arquejades, du plomes , mascara i cua de lleopard. Protector de les dones, de l’embaràs i del part, se l’associat amb l’alegria, l’amor i el vi, essent un déu protector de la llar. malgrat el seu aspecte era un geni bondadós
L’amulet del déu Bes va ser usat durant tota l’historia d’Egipte, especialment per les dones, els nens, però també ajudaven al difunt a renéixer en l’altra vida.
En F. Petri a la seva publicació a baix referenciada, el qualifica amb en número 188 com a Bes o Besa, el nom natiu de Cynaelurus Guttatus. El déu dels nens, de la dansa i jocs.

bibliografia
 • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
 • Arribas Palau A., Los amuletos con representaciones de Bes de la Biblioteca-Museo Balaguer. Boletin de la Biblioteca-Museo Balaguer. V època III. Vilanova i la Geltru 1955.
 • Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Texas.
 • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
 • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
 • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
procedencia imatges
 • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 28/04/2013