víctorbalaguer0113
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
 • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Figura Isis
mides
130 x 30 x 35 mm
material
argila emmotllada
procedencia
època/dinastia
Període Ptolemaic
referencies
 • Número d’inventari BMVB. 3537
 • Número catalogació E.Toda
 • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris
 • Iconografia: Deesa Isis amb Tueris
 • Decoracio: Sobre el cap, presenta els simbols bovins d’Isis emmarcant un disc solar.
 • Un collaret d’estil fenici en relleu, s’agafa al coll.
 • Text: Representa a la deesa Isis amb Tueris. Està en posició dreta amb les cames aixerrencades i entre elles apreix una suposada cua, o cordó umbilical, a la part central, els signes de fertilitat són evidents amb el ventre inflat.
bibliografia
 • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
 • E.TODA-Catálogo de la Colección Egípcia de la Biblioteca-Museo Balaguer.- Vilanova i la Geltrú, 1887 (2ª edició,1916).
procedencia imatges
 • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 20/06/2013