víctorbalaguer0115
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
 • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
 • Peça desapareguda
nom
Óstrakon
mides
material
argila
procedencia
època/dinastia
referencies
 • Número d’inventari BMVB.
 • Número catalogació E.Toda
 • Donació Eduard Toda 1886.
 • Comentari a la pagina 52 del catàleg del museu de 1987, nota 3 a peu de pagina
 • Duu inscripcio demòtica
comentaris
 • A l’anticEgipte aquest terme s’aplica als fragments calcaris, o de ceràmica, sobre els quals l’escriba, o l’aprenent d’escriba, esbossava un dibuix o un text. El cost del papir no permetia que s’utilitzés aquest suport per a les notes que no fossin oficials, per als dibuixos explicatius o satírics i, molt menys, per a l’aprenentatge de l’escriptura jeroglífica.
bibliografia
 • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
 • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 30/11/2008