vic0009
.
© Museu Episcopal de Vic
Fotògraf:Joan MªDíaz
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Episcopal de Vic. Bisbat de Vic.Col.lecció Arqueologia.
nom
Osiris
mides
10,00 x 2,80 cm
material
Bronze
procedencia
època/dinastia
referencies
  • número 3500, catalogació utilitzada per en Llorenç Baques i Estape a “Catalogo Inventario de las Piezas Egipcias del Museo Episcopal de Vic”
  • Donació de Don Federico Rauret (General Auditor de guerra en el tribunal Mixte d’Alexandria), segons la publicació (3) ,fou editat el 6/11/1897 a La Veu de Montserrat.
comentaris
Figura momiforme amb la corona Atef , el gravat de la barba imita les clasiques trenes. A la ma dreta el basto o ceptre Heqat i a l’esquerra el fuet Nekhakha.
bibliografia
  1. Porta Eduardo i Xarrié José Mº. Estudio Radiografico de la Momia Egipcia del Museo Diocesano de Vic.Información Arqueológica, num.7 1972.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
  2. Baqués Estapé L. I Porta Ferrés E. Comunicaciones Las momias egipcias de los museos de cataluña y Baleares- Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de cataluña y Baleares.en Información Arqueológica. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
  3. Baqués Estapé L.,Catalogo inventario piezas egipcias museo episcopal Vic. Ampurias 33-34 1971-72 ,pag.209-250
  4. Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
  5. Baqués Estapé Lorenzo, Las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vich. Información Arqueológica, num.6 1971.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
procedencia imatges
  • © Museu Episcopal de Vic. Fotògraf:  Joan MªDíaz
  modificat  13/05/2013