mallorca0003
.
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Biblic del Seminari de Palma de Mallorca.
nom
 Osiris
mides
material
 Bronze
procedencia
època/dinastia
referencies
 
comentaris
 
bibliografia
  • Baqués Estapé Llorenç, Escarabeos Egipcios y sellos del Museo Biblico del Seminario Diocesano de Palma (Mallorca), Boletin de la Asociación Española de Orientalistas XII, 1976. pag.133-147.
  • Baqués Estapé Llorenç, Galeria de Personajes en las piezas Egipcias de los Museos Catalanes y Museo Balear, Información Arqueologica, 1973, pag 10-14
  • Baqués Llorenç, Campillo Domènec, Padró Josep, Porta Eduard, Xarrie Josep Ma., Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears. Nilus 9, SCE 2000.
  • Saura Sanjaume Marta, Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a U.B 2000, publicat a Nilus 10, SCE, 2001
  • Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne , Barcelona 2001
  • Baqués Llorenç, Catálogo inventario de las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vic, Ampurias 33-34, veure nota número 4, peu de pag.210
procedencia imatges
 
  modificat  23/09/2007