alcudia002
.
Col·lecció Ramos. Fundació Universitaria L’Alcudia
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Monografic de L’Alcudia. Centre d’Interpretació.
nom
Fragment de motllo
mides
46 x 45 x 18 mm
material
ceramica beige
procedencia
època/dinastia
referencies
 • Número d’inventari.
 • Número segons Padró: 17.02
 • Número segons Gamer-Wallert: P183
comentaris
 • Motllo per obtenir amulet de “Bes Head” tipus disc, classificat per en Petri com a Theophoric amb el número 190. Concretament Amulet d’animals: Headed Gods.
  Du a una cara al deu Bes, i al altre el ull Udjat, el perímetre al seu voltant estava dentat.
bibliografia
 1. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
 2. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 3. A. RAMOS FOLQUIS.- Memoria de las excavaciones practicadas en La Alcudia de Elche. (Campaña 1950). “Noticiario Arqueológico Hispanico”, III y IV. Madrid, 1956. 109 y Lam. CXII.
 4. Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
 5. Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
 6. Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
 7. Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
 8. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
 9. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu Monografic de L’Alcudia i Centre d’Interpretació.
  modificat  25/03/2013