Tija o ceptre de papir – Amulet Uady
Gracies al darrer lliurament del Museu Arqueologic d’Eivissa i Formentera i de set imatges del Museu de Montserrat, us podem parlar d’aquest antic i important amulet. (Al mosaic de dalt a baix, de dreta a esquerra: Museu Montserrat; Museu Victor Balaguer; Museu Arqueològic Eivissa; Museu Bíblic Tarragona).

El ‘wadj “o amulet ceptre de papir va ser d’antic, patrimoni de la reialesa, però va ser particularment popular en el Període Tardà.
Amulet utilitzat en la momificació és esmentat en la llista d’amulets de Dendera, on segons l’època és situat entre l’embenat, en diferents localitzacions. El capítols 159 del “Llibre dels Morts” especifica que la florent tija verda es col·loca al coll del difunt.
Altres publicacions diuen, és trobada en el front, la gola, en files, en la part superior i intermèdia al pit, a l’estómac (Dendera), o sota l’estómac
El amulet que mostrava la tija o brot del papir atorgaba la joventut necessària per renéixer.
Flindres Petri, el classifica en la seva forma d’amulet, com “Amulet Similar. Tipus Homopoeic, número 20. Dels més primitius, eren per influir en parts similars, o funcions, o per altres esdeveniments, de i per l’usuari.

Imatge: Petits amulets de tija papir de la col·lecció de Sant Millan del Museu de Montserrat.

Categories: Peces