Esfinx d’esteatita del museu arqueològic de Vila joiosa
Esfinx alada, el cap és la del déu egipci Bes, amb un tocat format per tres altes plomes. Està col·locada en posició semi re costada sobre una base rectangular i presenta dos orificis per ser enfilada en un collaret. La funció del déu Bes es relaciona amb la protecció de la família i, especialment, de les dones i dels nens, assistint a aquestes en els parts i protegint els nadons, de manera que es va vincular a Isis i el seu fill Harpòcrates. El caràcter protector del déu Bes es troba reforçat en el nostre amulet pel seu cos d’esfinx. Si en el cas de les esfinxs amb cap humà trobem una conjunció de les qualitats humanes amb la força, el poder i ferocitat del lleó, en aquest cas a les qualitats del lleó s’afegeixen les de protecció de Bes.

Categories: Peces