Isis lactant. Una terracota Alexandrina prop de casa.
Germana i esposa d’Osiris i mare d’Harpòcrates (Horo nen). Esposa i mare per antonomàsia, fou la protectora de la dona sota aquest doble aspecte. És representada sovint asseguda i donant de mamar al seu fill. En la Baixa Època es va identificar amb Hathor, la vaca celestial.
Sens dubte la principal figura del mite Osiriaco, deessa universal quan el seu culte va ser difós per tot l’imperi romà, va ser l’última deessa adorada a Egipte després de l’edicte de Teodosi a la fi del segle IV dC.
En aquesta figureta podem veure a la deesa sobre fulles d’acant en forma de calze, al cap du les banyes i el disc solar. Mesura 75 mmm, es del segle II-I aC. i procedeix d’Alexandria, forma part de la col·lecció egipcia del Museu de Montserrat

Bibliografia imprescindible: 

  • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
  • Pons Mellado Esther, Terracotas Egipcias de Época Greco-Romana del museo de Montserrat. Aula Orientali-Supplementa, Editorial Ausa, Sabadell 1995

Categories: Peces