Portadores d’ofrenes de Montserrat. Models de servents funeraris.
El Ka del difunt, l’esperit, un concepte semblant al de força vital, segons les antigues creences havia d’estar ben alimentat per assolir l’eternitat.
Els egipcis creient que el Ka es sostenia per mitjà de l’aliment i la beguda. Per aquesta raó eren presentades als morts, al difunt ofrenes, encara que era el Ka de les mateixes ofrenes que aquest consumia, no pas la part física de l’aliment.
Per perpetuar aquestes necessitats deixaven models que reproduïen les ofrenes. Als inicis foren representades a les parets, activitats agrícoles, ramaderes i/o de pesca.
El fet màgic de que podien cobrar vida aquestes ofrenes, fou fonamental en les seves creences.
Els portadors d’ofrenes, o altres models que representaren oficis per exemple i que devien realitzar aquestes tasques per al difunt en el Ultra Mont, es trobaren generalment en el Serdab o cambra del Ka, així mateix es tractava de figures individuals, popularitzades en el Primer Període Intermediari i en l’Imperi Mitja, que varen passar a ser models de feines o representacions col·lectives a partir del la VI dinastia, desapareixent del tot a finals de l’Imperi Mitja.
Expressa moviment al tenir el peu esquerra avançat.

Categories: Peces