El nou Museu Monogràfic i Necròpolis Púnica – Puig des Molins
La història del Museu Monogràfic del Puig des Molins s’inicia el 8 d’octubre de 1929,  i ha estat i és la continuitat del jaciment de Puig de Molins, lloc de trobada de les restes egipcies i egipticiants exposades al Museu d’Eivissa que esta situat a dalt de la Vila.
El desembre de 2012, fou reoberta la seu de l’anomenat Museu Monogràfic de Puig des Molins, que estava en obres fins la data. Tan i així encara es podien visitar les tombes púniques mes ben conservades de la Mediterrània Occidental.


Categories: MUSEUS