Imatges inèdites – Museu Bíblic Tarraconense

Dels 40 objectes egipcis, 4 egipticiants i una Ampollae de Sant Menna, que té el Museu Bíblic Tarraconense, podem gaudir de les imatges de 13 de moment, les altres d’entitat menor les tindrem mes endavant.
Cal dir que fins ara no s’habien fotografiat mai,  essent una novetat per tots els egiptòfils.
Podeu veure les imatges aqui


Categories: General