La col.lecció de Caterina Albert

La escriptora Caterina Albert (1869-1966), dita també Victor Català, quan era jove, plena d’inquietud i amb una formació autodidacta, formà una col·lecció arqueològica, pel fet de residir a L’Escala i essent els seus pares conreadors de unes terres properes a les ruïnes d’Empúries.
El any 1936, al esclatar la guerra civil, l’hi fou incautada part d’aquesta col·lecció.
Sabem que part d’aquesta fou a parar als museus d’arqueologia de Girona i Barcelona, però no sabem res mes de la resta.
L’imatge adjunta correspondria a aquest material, es tracta d’un Aríbal o got piriforme o globular, fabrica de Naukratis, te unes mesures de 5.7 x 5.6 cm i es de faiança, fet en motlle. 
Qualsevol informació o detall, ens seria benvinguda.


Categories: General