La Momia de Perpinya

Detall de la momia egipcia del Museu de Historia Natural de la vila nord catalana de Perpinya. En aquest antic museu la podem veure exposada, junt amb el sarcofag i les seves cobertes.

Va ser una donació, de l’any 1847,  per agraiment pel tracta rebut de Ibrahim Pacha fill de Mohamed Ali, virrei d’Egipte.

Estem treballant per a completar l’informació. 

 


 

Categories: General