Primera Gramàtica d’Egipci Clàssic en català

 

Es l’any 1822 amb el desxiframent dels jeroglífics per Jean-François Champollion quan es considera neix l’Egiptologia, que es, primer de tot, coneixement de la llengua. 
Aquesta obra, resultat de molts anys de treball del Catedràtic de la Universitat de Barcelona, Doctor Josep Padró i Parcerisa, soluciona la manca total de material pedagògic, en el que respecta a gramàtiques amb llengües peninsulars, i ha d’esdevenir l’eina bàsica per els estudiants de Egiptologia a nostre país. 
Volum de 285 pagines editat amb la col·laboració del Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana d’Egiptologia, permetrà als estudiants, aprofundir amb la llengua, sigui quin sigui el domini de la disciplina en el que decideixi especialitzar-se ulteriorment, tant si es la història, la religió, les ciències o l’arqueologia. 
Com diu el Doctor Padró en la seva introducció, “cal advertir ja des d’aquí que per poder continuar realitzant estudis més aprofundits, l’estudiant avançat, no tindrà altre remei que seguir consultant les gramàtiques exhaustives d’Adolf Erman, Alan Gardiner i Gusteve Lefebvre, tal com els estudiants d’egiptologia de tot el món han anat fent fins ara”. 
El Doctor Padró es el president de Societat Catalana d’Egiptologia , Catedràtic d’història antiga de Universitat de Barcelona i Director de la missió arqueològica cataloegipcia de Oxirinc.

Categories: General