Incorporem noves imatges col.lecció privada
Aquest recipient d’argila vermellosa de 225 mm d’alçada, fou util.litzat per a la mesura de cereals, datat l’Imperi Nou, es un execent exemplar de les darreres adquisicions d’aquesta col.lecció privada, que amablement ens ha facilitat un nou lliurament de 4 fotografies que podeu veure a :


Categories: General