De pedra blanca, translúcida procedent del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, amb el numero de referencia: MAEF 2631, aquest atuell establer com de possible procedència egípcia, mesura 186 mm d’alçada màxima; 36 mm de diàmetre màxim del cos; Diàmetre de la boca de 24 mm; Anell en forma de disc de 36 mm de diàmetre al voltant del coll. La seva paret és extremadament prima, amb una amplada de 0,3 cm. 

Es va reconstruir a partir de fragments, tot i que amb un mètode mediocre, en el moment del seu descobriment. Mostra alguns fragments que falten al cos, al voltant de l’anell en forma de disc i a la vora de la base.

LÓPEZ-GRANDE, MJ. (2016). Stone Vessels of Egyptian Appearance from Ibiza. “Trabajos de Egiptología=Papers on Ancient Egypt.Puerto de la Cruz (Tenerife). ISFET. Egiptologíae Historia. ISSN 1695-4750, Número 7, págs. 67-88. 

Categories: General