La desapareguda col·lecció Víctor Català- Caterina Albert

La escriptora Caterina Albert (1869-1966), dita també Victor Català, quan era jove, plena d’inquietud i amb una formació autodidacta, formà una col·lecció arqueològica, pel fet de residir a L’Escala i essent els seus pares conreadors de unes terres properes a les ruïnes d’Empúries.
El any 1936, al esclatar la guerra civil, l’hi fou incautada part d’aquesta col·lecció.
 Sabem que part d’aquesta fou a parar als museus d’arqueologia de Girona i Barcelona, però no sabem res mes de la resta.

Categories: General