Projecte Uemot també a les xarxes socials!
Gaudiu de l’Egipte Antic que hi ha a nostres terres. Us agrada l’Egipte Antic? Sou usuaris de xarxes socials? Doncs us proposem ampliar els nostres lligams a través dels perfils a les xarxes del Projecte Uemot!

Facebook, Twitter i Google+

Facebook, Twitter i Google+ són les tres xarxes on Projecte Uemot té presència oficial, adaptats a les particularitats de cadascun dels mitjans. Compartim continguts interessants, i novetats de les darreres troballes.
La nostra pàgina de Facebook és accessible a través de facebook.com/egipte-org-Projecte-Uemot, mentre que a Twitter ens podreu trobar sota el perfil  @projecteuemot i a Google+, a plus.google.com

Us hi esperem! Cada cop som més.!

Categories: General