Treball de col·laboració
Aquesta es la col·lecció de Torre de Fontaubella, peces d’una col·lecció que amb el treball col·lectiu del Foro de la plana web, egiptologia.com, desitgem poder classificar, donant-li datació, procedència, classe de material, i altres dades que permetin una bona identificació.
Aquest treball permetrà retolar convenientment l’exposició que es realitza a aquesta vila.
Podeu col·laborar en la següent direcció
: Foro d’egiptologia.com